Zijn uw ondernemersrisico's wel goed afgedekt?Risico-inventarisatie

Zijn uw ondernemersrisico’s wel goed afgedekt?  Wij kijken kritisch naar uw onderneming en de risico’s die u loopt.  Op basis hiervan geven we een kort advies van eventuele acties of gevolgen. 

U ontvangt van ons een helder stoplicht-overzicht van eventuele knelpunten in uw bedrijfsvoering op het gebied van onder andere verzekeringen en aansprakelijkheid.


Waarborg de continuïteit van uw onderneming, loop geen onnodige risico's

Door veranderingen in uw onderneming kunnen bepaalde situaties niet afgedekt of juist onnodig afgedekt zijn. Laat ons u helpen de risico’s zo veel mogelijk te beheersen en de kans op schade of hoge kosten achteraf te beperken. Meer weten over onze risico-inventarisatie?


U kunt ook bij Boschland accountants en adviseurs terecht voor:

• Opvolgingsproblematiek
• Overnames en fusies
• Herstructureringen
• Rechtsvormwijzigingen
• Investeringsplannen
• Financieringen
• Due dilligence
• Bedrijfswaarderingen
• Oudedagsvoorziening
• Startersbegeleiding
• Ondernemingsplannen
• Automatisering van bedrijfsprocessen
• Personeelszaken