Integer, professioneel en deskundig dat zijn onze collega's 

Werkwijze

U vindt bij Boschland accountants en adviseurs betrokken sparringpartners met hart voor de Nederlandse ondernemer. Pro-actief geven we adviezen voor de onderneming, maar ook voor uw privé. Want wij praten graag met u over cijfers en geld, maar er is zoveel meer in het leven. Daarom lopen wij weleens spontaan bij u binnen. Om te horen hoe het gaat met u, uw ambities en wat er in uw onderneming speelt. 

Onze accountants en adviseurs zijn altijd op de hoogte van de recente ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en administratief gebied. Onze werkwijze is erop gericht u optimaal te laten profiteren van onze kennis. En veelzijdigheid is onze troef. Dus of het nu gaat om belastingen, automatisering van de boekhouding,  HR, fiscale jurisprudentie, managementtools of juridisch advies. Wij zijn er in alles op gericht u een comfortabele financiële dienstverlening te bieden.


Werkwijze Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is Wet Bescherming Persoonsgegevens aangepast. De belangrijkste wijziging is de meldplicht datalekken.
Lees hier de veelgestelde vragen.Gedragscode accountants

U kunt erop rekenen dat Boschland accountants en adviseurs de Gedragscode van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in acht nemen. Wij zijn niet voor niets geregistreerd AA-Accountants. Graag vertellen wij u wat deze gedragscode betekent voor onze werkwijze.

Integriteit 

U zult merken dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit. Professionele verantwoordelijkheid is bij Boschland accountants
en adviseurs de norm. Onze medewerkers staan voor wat zij doen, altijd.

Objectiviteit 

Wij beperken ons tot de feiten. Wij laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of
ongepaste beïnvloeding door derden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid 

Onze medewerkers verlenen u adequate professionele diensten. Onze kennis en ons vakmanschap zijn altijd op peil en in
overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Met permanente educatie, vakliteratuur en actieve deelname
aan netwerkbijeenkomsten houden wij onze vakkennis op hoog niveau.

U kunt bij Boschland accountants en adviseurs rekenen op constante kwaliteit en een deugdelijke grondslag. Dat blijkt uit de wijze
waarop wij delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming gestalte geven.

Geheimhouding 

Bij ons blijft alle informatie over opdrachten en cliënten geheim. Iedereen bij Boschland accountants en adviseurs is gehouden aan
deze beroepseis. Al onze arbeidsovereenkomsten bevatten een geheimhoudingsclausule.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsbepalingen zijn er bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Ook dan is zorgvuldigheid de norm.
Alleen de leiding van Boschland accountants en adviseurs past de uitzonderingen toe of geeft daartoe opdracht.

Professioneel gedrag

Van al onze medewerkers mag u aanzienlijk meer verwachten dan vakmatig correct werk. Ieder van ons werkt vanuit het besef daarbij ook een voorbeeldfunctie te hebben. Daarbij horen een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Naleving en sancties

Op de naleving van onze gedragscode wordt systematisch toegezien. U kunt het AA-Accountantsregister en de gedragscode raadplegen op www.nba.nl

Bij een melding van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, volgt onderzoek. Indien nodig volgen er disciplinaire maatregelen. Dit geldt evengoed voor iedereen bij Boschland accountants en adviseurs die tot overtredingen aanzet, deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.