Klachtenregeling

Boschland hecht veel waarde aan tevreden relaties, wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. U kunt erop rekenen dat onze medewerkers eerlijk, correct en zorgvuldig handelen. 

Het is echter niet ondenkbaar dat er soms een fout wordt gemaakt of dat er een misverstand ontstaat. Wij doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Bent u toch niet helemaal tevreden over een van onze medewerkers, de kwaliteit van onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie? Laat het ons dan alstublieft zo snel mogelijk weten. Raadpleeg onze klachtenprocedure voor meer informatie.


Klokkenluidersregeling

Boschland neemt eventuele vermoedens van onregelmatigheden uiterst serieus. Ook als die vermoeden afkomstig zijn van onze eigen medewerkers of van mensen die aan ons verbonden zijn. Met onze klokkenluidersregeling is hun rechtspositie beschermd. Wie onregelmatigheden vermoedt kan dat veilig en anoniem melden.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van onze organisatie of onze medewerkers, kan ook eerst gebruik gemaakt worden van onze klachtenregeling.  Raadpleeg onze klokkenluidersregeling voor verdere details.