Wilt u ook dat uw jaarrekening u meer vertelt dan alleen de cijfers van vorig jaar?

Laat uw jaarrekening opstellen door BoschlandJaarrekening opstellen, meer dan alleen cijfers van het verleden

De Belastingdienst, banken en soms ook leveranciers willen graag inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Zekerheid over de juistheid van de cijfers is dan belangrijk. Maar u wilt ondernemen en uw tijd niet verspillen aan bijzaken. Laat daarom Boschland uw jaarrekening opstellen.

Wij zorgen voor een betrouwbare verantwoording aan uw belanghebbenden, maar we kijken verder dan uw jaarcijfers. Zo krijgt u niet alleen inzicht in uw resultaten, maar ook in ontwikkelingen, kansen en verbeteringen voor de toekomst. Uw jaarrekening vormt de basis voor het nemen van strategische beslissingen.

 Wilt u ook weten wat uw verleden kan betekenen voor de toekomst? Laat Boschland uw jaarrekening opstellen.


 Meer dan cijfers

Ondernemen is denken in kansen en uw jaarrekening biedt u volop inzicht in deze kansen. Hoe benut u die optimaal? Loopt u financiële risico’s? Hoe draait u ten opzichte van vorig jaar? Hoe doet u het ten opzichte van de branche? Bestaan er mogelijkheden tot kostenbesparing? Wat zijn bedreigingen? Dat is wat wij met u bespreken.

We zetten u en uw bedrijf een spiegel voor. Zo ziet u wat goed gaat en wat er beter kan. We tonen u de pijnpunten en adviseren over risicobeperking , zodat u uw koers vooruit kan zetten.


Uw jaarrekening is belangrijk voor anderen

Het opstellen van de jaarrekening gebeurt aan de hand van uw bedrijfsadministratie. De jaarrekening geeft dan ook inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. De Belastingdienst en externe financiers, zoals banken, hechten veel waarde aan een jaarrekening. Zij willen een objectief beeld van hoe uw onderneming ervoor staat. Soms willen ze dit extra bevestigen met een accountantscontrole.


Onze ervaringen en onze inzichten zetten we graag voor u in.
Wilt u uw jaarrekening door Boschland laten opstellen of controleren? 


Waarom uw jaarrekening laten opstellen door Boschland accountants?

• U bent verzekerd van een overzichtelijke jaarrekening

• We bespreken uw jaarrekening in heldere taal

• We analyseren uw resultaten

 Risicogericht samenstellen; de risicovolle posten krijgen aandacht die ze nodig hebben

 We wijzen u op risico’s en geven advies over de toekomst

 U, en andere partijen, kunnen vertrouwen op onze deskundigheid

 Uw jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving

• Indien gewenst voeren wij een branchevergelijking voor u uit