Wilt u inzicht in uw positie in uw branche?
Vraag nu een BiZ rapport aan!BiZ Rapport; informatie waar u uw voordeel mee doet


Als ondernemer denkt u vast weleens na over hoe uw bedrijf draait ten opzichte van uw concurrentie.
Loopt u nog vooruit op uw concurrentie? Behaalt u meer winst? Wijkt uw resultaat af van het branchegemiddelde?
Welke kansen en bedreigingen biedt uw branche voor u?

Vergelijk de prestaties van uw bedrijf met uw concurrentie met Boschland Branche in Zicht (BiZ) Rapport. We voorzien u van actuele branche-informatie, belangrijke financiële kengetallen en verwachtingen voor de branche.

BiZ Rapport: Bent u beter dan goed?

Het Boschland BiZ Rapport is een uniek benchmark concept, waarmee u de prestaties van uw bedrijf kunt vergelijken met uw concurrentie. Draait u beter of juist minder goed? Het BiZ Rapport stelt u in staat gefundeerde beslissingen te nemen en zo uw doelen
en ambities met succes te realiseren.

Door goed naar beter presterende bedrijven te kijken en deze te vergelijken met uw bedrijf kunt u uw eigen activiteiten verbeteren.

We bespreken met u:

  • De marktontwikkelingen en trends
  • Uw concurrentiepositie
  • Uw financiële positie in uw branche
  • Uw sterke en zwakke punten
  • Opvallende kengetallen uit uw rapport
  • Welke interne en externe processen er (mogelijk) verbeterd kunnen worden.
  • Uw doelen en te volgen strategie


Leer van uw concurrentie

Kortom, wij weten waar u staat in uw markt, wat u ’s nachts wakker houdt en waar u op gestuurd wil worden. Met het BiZ Rapport kunnen wij u nog gerichter ondersteunen.

Boschland Branche in Zicht stelt u in staat om gefundeerde beslissingen te nemen en zo uw doelen en ambities met succes te realiseren.

Wilt u een BiZ Rapport van uw onderneming?